Kamera İle İzleme Ve Görüntü Depolama Politikası

1- Video Kamera İzleme Politikası'nın Amacı ve Kapsamı

 
Ayulaş Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Firma Adı tarafından Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

2- Ayulaş Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin Hangi Alanlarda Kamera ile İzleme Faaliyeti Yürüttüğünün Belirlenmesi

Ayulaş Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından güvenliğin sağlanması ve iş faaliyetlerinin denetlenmesi amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, Ayulaş Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. binalarında ve tesislerinde çalışanların takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Çalışan olarak Ayulaş Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da Ayulaş Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde asılan ya da diğer şekillerde çalışanların erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.
 
Ayulaş Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından güvenliğin sağlanması ve amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, Ayulaş Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak Ayulaş Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da Ayulaş Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

3-Video Kamera ile İzleme ve Depolama Yapmasının Amacı

Ayulaş Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 7 gün 24 saat boyunca güvenliğin sağlanması, denetim amacıyla Ayulaş Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

4- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Ayulaş Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara, Güvenlik Birimi ve Bilgi İşlem departmanında yetkili kişilerin erişim yetkisi vardır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi, Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

5- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verilerin Güvenliğini Sağlaması

Ayulaş Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. elde ettiği kamera kayıtlarını belirlediği veri güvenlik politikası çerçevesinde erişim imkânın sınırlı sayıda olduğu teknik birimlerde saklamaktadır ve olası saldırılara bilgi işletim sistemlerini kullanarak karşı önlem almaktadır. Bu tedbirler;
 
  • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
  • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
  • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
  • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır. Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
  • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
  • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır. Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
  • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
  • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
  • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır. Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
  • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır. Sızma testi uygulanmaktadır.

6- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verileri Muhafaza Süresi

Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları Ayulaş Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından çalışanların yer aldığı birimlerin önemi sebebiyle 30 gün süreyle saklanmaktadır. 30 günün geçmesiyle veriler imha politikaları çerçevesinde ortadan kaldırılmaktadır.

7- İzleme Politikası Hakkında İlgililerin Bilgilendirilmesi

Ayulaş Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin video kameralar ile izleme faaliyeti, personellerine aydınlatma politikası ve ön aydınlatma bildirimler çerçevesinde  
bildirilmektedir. Bunun yanı sıra, bina ve tesis girişlerinde video kamera ile izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.