Veri Sahibi Başvuru Formu

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  1. Başvuru Yöntemi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

 

BAŞVURU

BAŞVURU YAPILACAK

YÖNTEMİ                       ADRES

 

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

 

 

1. Yazılı Olarak       Islak imzalı Başvuru                   Noter vasıta

 

 

şahsen başvuru veya sıyla

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

2. Kayıtlı

Elektronik Posta      Kayıtlı elektronik posta (KEP) (KEP) Yoluyla          adresi ile

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

3. Sistemimizde

Bulunan                   Şirketimizin sisteminde kayıtlı Elektronik Posta      bulunan elektronik posta adresiniz Adresi ile Başvuru   kullanılmak suretiyle

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

4. Sistemimizde Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Bulunmayan            Şirketimizin sisteminde bulunmayan Elektronik Posta      elektronik posta adresinizi

Adresi ile Başvuru   kullanmak suretiyle

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

  1. Kimlik  ve  İletişim  Bilgileriniz  Lütfen  sizinle  iletişime  geçebilmemiz  ve  kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

Ad-Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Adres

 

Cep Telefonu

 

E-posta Adresi

 

 

 

  1. Şirketimiz ile İlişkiniz

 

Şirketimizle İlişkiniz

 

Müşteri

 

 

 

 

 

Çalışan

 

 

 

 

 

Eski Çalışan

 

 

 

 

 

Diğer

 

 

  1. Başvuru/Talep Konusu:

 

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi : İmza :